Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Henk van Ulsen

'Ik wilde ooit dominee worden.' Acteur Henk van Ulsen werd in 1927 geboren in Kampen en groeide op in een vrijzinnig-protestants gezin. Zijn ouders hadden een liberaal-humanistische inslag. De bijbelverhalen leerde hij dan ook kennen via de opa van moeders kant. 'Ik vond de archaïsche taal veel te moeilijk, maar begreep wel dat het ergens over ging.' Geraakt door het religieuze wilde hij ooit dominee worden. 'Geen gereformeerde maar een vrijzinnige' vertelt hij. 'Een verstaanbare dominee wilde ik zijn. Ik wil alleen maar vertellen en niet getuigen. Daarom vertel ik verhalen uit het Oude Testament. Als je uit het Nieuwe Testament vertelt klinkt het gelijk evangeliserend. Vreselijk woord vind ik dat, ik krijg het bijna niet over m'n lippen. Uit het Nieuwe Testament zou ik graag nog een keer Openbaringen willen doen, of Judas. Vooral omdat Judas zo vaak fout gezien wordt.' 'Ik ben dus niet echt religieus opgevoed. Maar we leefden in Kampen natuurlijk wel tussen het 'zwarte bolwerk'. Ik raakte daar gefacineerd door de 'stads-evangeliste' mevrouw Hendriks. Op de een of andere manier trok me dat. Ze deelde traktaatjes uit, en riep tegen mij: 'je bent een kind van God'. Dat zei ze niet tegen iedereen... Het geloof trok me aan omdat het iets goeds beloofde.' Van Ulsen struinde alle kerken af en was thuis de enige die aan tafel wilde bidden. Henk ging ook naar de zondagschool van de protestantenbond. 'Ik was wel ambitieus daarin, het verhaal moest toch uitgebeeld worden. Als 'verbeelder' was ik betrokken.' Na de lagere school volgde het gymnasium. Vervolgens meldde hij zich aan bij toneelschool in Amsterdam. De stad waar hij sinds 1955 woont. Henk van Ulsen praat met Colet van der Ven over zijn fascinatie voor het bijbelboek Prediker. Een bijzondere passage is 'Alles heeft zijn tijd'. 'Prediker zegt: alles is mooi op zijn tijd, dat kan de mens niet bevatten.'.