Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Edy Korthals Altes

In het kader van de komende Europese Verkiezingen is econoom en oud-ambassadeur Edy Korthals Altes (1924) te gast. Onlangs werd zijn boek Spiritual Awakening gepresenteerd. Daarin geeft hij zijn visie op de noodzaak van een spirituele vernieuwing van Europa. Edy Korthals Altes studeert economie en treedt in 1950 in diplomatieke dienst bij Buitenlandse Zaken. Hij maakt carrière in de buitendienst en werkt in New York, Colombo, Parijs, Bonn, Rome, Djakarta, Brussel, Warschau en Madrid. Tijdens zijn ambassadeurschap in Spanje raakt hij door de kernwapenwedloop en met name het Starwars-project van Ronald Reagan in gewetensnood. Een droom brengt een radicale omkeer bij hem teweeg en hij neemt vrijwillig ontslag om zijn handen vrij te hebben voor het werken aan andere manieren van denken over vrede en veiligheid. Zijn heilige tekst Romeinen 8, waarin hij aangezegd krijgt dat niets 'ons zal scheiden van de liefde van God, die is in Jezus Christus, onze Heer', draagt hem. Korthals Altes constateert dat steeds meer Europese landen die lid zijn van de Europese Unie onvoldoende doordrongen zijn van hun onderlinge lotsverbondenheid op het gebied van economie, vrede, veiligheid en milieu. Hij ziet dat de band tussen de mens en dat wat ons overstijgt (het metafysische/God) verloren gaat. Daarmee leven we in een 'plat' land: de wezenlijke dimensie om te kunnen leven als een vrij mens is weg. Om Europa weer een hart en ziel te geven bepleit Korthals Altes een gezamenlijke zoektocht 'over de schotjes heen' op onze Europese bronnen: de klassieken, het humanisme, de joods-christelijke traditie en de islam.