Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Cees Dekker

Cees Dekker (1959) is hoogleraar moleculaire biofysica aan de TU Delft, internationaal erkend onderzoeker, een van de meest aansprekende natuurkundigen in Nederland én diep gelovig. Hij legt aan Annemiek Schrijver uit waarom in zijn visie wetenschap en geloof uitstekend samengaan. Dat blijkt ook uit de nieuwste bundel die hij redigeerde: Geleerd en gelovig, die op 2 december 2008 wordt aangeboden aan Jan Peter Balkenende. Voor deze bundeling van persoonlijke verhalen geschreven door vooraanstaande wetenschappers leverde hij zelf ook een hoofdstuk aan. Daarin beschrijft hij onder meer hoe zijn persoonlijke zoektocht naar de waarheid hem aan de rand bracht van existentiële twijfel. Want als zou blijken dat God niet bestond, zou hem dit weliswaar het dierbaarste ontnemen, maar hij zou die consequentie dragen. Maar hij kwam voor zichzelf tot de conclusie dat God bestaat en maakte een bewuste keuze voor het geloof. 'Ik kan niet geloven dat het bestaan zinloos is', zegt hij. 'En de zin van dat bestaan ligt in de relatie tot elkaar en tot God.' Als heilige tekst koos Dekker voor een gedicht van zijn vriend Arie van Nieuwkerk, dat begint met de woorden 'Er was een dag/dat sterren achter donker glas/mij wenkten en ik werd/verwonderd wakker.' Verwondering is voor Cees Dekker altijd de bron van zijn zoektocht. Hij citeert Bonhoeffer, die zei: 'Het weten heft het geheim niet op maar verdiept het.'.