Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Alja Tollefsen, priester in de Oud-katholieke kerk

Alles in het leven van Alja Tollefsen staat in het teken van onderweg zijn: 'Geloven betekent pelgrimeren, groeien naar het evenbeeld van God.' Ze had de vraag nooit willen toelaten, totdat een Anglicaanse priester haar rechtstreeks vroeg: 'Heb je er wel eens over nagedacht om priester te worden?' De Rooms-katholieke Alja Tollefsen (Rotterdam, 1950) was werkzaam in de medische sector. Bij de begrafenis van haar Amerikaanse schoonvader zag ze de overeenkomsten tussen de katholieke en Anglicaanse rituelen. De overstap naar de Anglicaanse kerk was geen gemakkelijke, maar ze kon niet om haar roeping heen. In 1999 volgde haar wijding in Engeland als een van de eerste vrouwelijke Anglicaanse priesters. In 2006 fietste ze met de gereformeerde Agnes Amelink en de katholieke Monic Slingerland van Canterbury naar Rome. Een pelgrimage, waarvan verslag werd gedaan in Trouw en die resulteerde in het boek Fietsen met God. Begin 2008 werd ze geïnstalleerd als priester van de Oud-katholieke kerk in de regio Gouda. Het verhaal van de Emmaüsgangers, zoals dat wordt verteld in het evangelie van Lucas, is Tollefsen bijzonder dierbaar, want ook zij waren onderweg. Toen ze Jezus ontmoetten en hem niet herkenden, liet Jezus hen de laatste nieuwtjes uit Jeruzalem vertellen. 'Zo kregen ze de kans om hun ervaringen te verwerken, zodat uiteindelijk hun ogen opengingen. God trekt altijd met ons mee.'.