Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Hinne Wagenaar

Predikant Hinne Wagenaar (1962) bouwt in Jorwert samen met anderen een Nijkleaster, een nieuw klooster. Wagenaars heilige tekst komt uit Matteüs 17, over de verheerlijking op de berg. Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst.