Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Renee van Riessen

Filosofie en poëzie, het is de dubbele passie van Renée van Riessen (Lunteren, 1954). Als bijzonder hoogleraar christelijke filosofie onderzoekt zij met studenten verbanden tussen kunst, filosofie en religie. ‘Dat is een avonturenreis, en wat mijn ziel dan doet zingen is het niet weten waar we uitkomen.’ Als dichteres luistert ze naar regels die bij haar opkomen en iets van haar willen. En dat betekent de stilte opzoeken, planning en wil loslaten en zichzelf overgeven. Als ‘heilige tekst’ koos Van Riessen voor het slot van het gedicht Kentering van de Zeeuw J.C. van Schagen: ..ik zal nu altijd vrij zijn en alles verliezen / ik zal maar wandelen en toezien / ja, ik zal nu misschien wel niets meer afmaken. ‘Dit is voor mij de rode draad: we werken heel hard, maar willen eigenlijk vrij zijn. Het is een opluchtende gedachte, dat het allemaal niet van ons afhangt, dat we onderdeel zijn van een groter geheel.’ Ook leest Renée van Riessen een paar gedichten voor uit haar vierde bundel: Krekels in de keuken (uitgave Prometheus), waarin het gaat om eenvoud. Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst.