Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Ad van Nieuwpoort

Toen Ad van Nieuwpoort (1967) in 2004 predikant werd van de Thomaskerk in Amsterdam-Zuid, trof hem het uitzicht op de torens van het grootste zakencentrum in Nederland. Hij vroeg zich af wat de kerk kon betekenen voor de duizenden mensen die daar werken en zocht contact. Dat was het begin van de Stichting Zingeving Zuidas. Door het aanbieden van bijbelklassen vonden hoogopgeleide en vaak onder extreme druk werkende jonge zakenmensen een nieuw perspectief: de ontdekking dat de oude verhalen raken aan hun eigen levensverhaal. Voor Van Nieuwpoort is dit zijn roeping: “Het bevrijdende spoor volgen van de verhalen en die doorvertellen, want mensen snakken naar inhoud.” Deze gedrevenheid resulteerde vorige maand ook in De Nieuwe Bijbelschool, een platform waarin urgente vragen van vandaag worden betrokken op een opnieuw leren lezen van de oerteksten van Tenach en Evangelie. DNB ontwikkelt activiteiten voor studenten theologie, beginnende predikanten, bankiers en alle anderen die op zoek zijn naar een nieuw verstaan van oude verhalen. Als ‘heilige tekst’ koos Van Nieuwpoort voor de Lucasvertelling over Zacheüs de tollenaar. “Dit is een ontmoeting. Zacheüs wordt bij zijn naam geroepen en niet geoordeeld. Zo krijgt hij de kans om uit zichzelf zijn leven te veranderen en te worden wie hij in oorsprong is. In al deze verhalen spreekt een stem die zegt: ‘ik ken jou, je bent geborgen’. Dat is een enorme troost. En uiteindelijk gaat het altijd om menswording.” Ad van Nieuwpoort is naar zijn nieuwe gemeente in Bloemendaal vertrokken. Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst.