Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Zuster Aloysa

Ze werd geboren als Petronella van Amersfoort. Toen ze op haar 21ste intrad tot de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria kreeg ze de naam Aloysa. Aloysa volgde haar innerlijke roeping om mensen tot hun recht te laten komen en zocht daarvoor de religieuze gemeenschap. Ze klom op tot bestuurslid van de Congregatie en werd directrice van een opleiding voor kleuterleidsters. In de roerige jaren zestig veranderde alles: het onderwijs werd gedemocratiseerd en ook binnen de kerk hadden grote veranderingen plaats. Samen met andere zusters legde Aloysa haar habijt af en doorbrak ze de vaste regels en rituelen van het bestaan. Steeds meer raakte Aloysa betrokken bij politiek activisme. Als bestuurslid van de Acht Mei-beweging wilde ze het andere gezicht van de kerk vertegenwoordigen tegenover de regerende orthodoxe stroming. Aanleiding was het bezoek van de Paus aan Nederland in 1985. In datzelfde jaar ging zij met andere zusters op Pasen niet naar de plechtige Paasmis, maar deed ze mee aan een vredesdemonstratie op het vliegveld Welschap. En nog steeds hebben de Zusters van Liefde hun activiteiten niet gestaakt. Zo stelden zij zich ook achter de Occupy-beweging in Eindhoven. 'Wij blijven bezig,' zegt ze, 'we zouden het niet kunnen laten.' Ze windt zich op over de neoliberale politiek, die invloed heeft op ons denken over vluchtelingen en die de kloof tussen arm en rijk groter maakt. Niet verwonderlijk dus, dat zij als heilige tekst koos voor een gedeelte uit het Boek Wijsheid uit de Willibrordusbijbel: 'Wij allen gaan jou aan/wij zijn jou lief, bovenmate/niemand is zoals jij/jij kijkt niet naar wat wij misdoen.' Maar dan wel in haar eigen persoonlijke vertaling!