Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Hans Bloemendal

Oppervoorzanger en biochemicus Hans Bloemendal (1923) wordt geboren uit Nederlandse ouders in de Duitse stad Fulda. Onder het nazi regime is het onmogelijk om verder te leren en zijn ouders sturen hem naar Amsterdam. Na de Kristallnacht in 1939 komen zij en zijn jongere zusje Betty ook naar Nederland. In de synagoge wordt de jonge Bloemendal gegrepen door de muziek en het laat hem niet meer los. In de oorlog weet Bloemendal onder te duiken, zijn ouders en zusje worden in Sobibor vermoord. Na de oorlog is het joodse leven verwoest en Hans Bloemendal probeert door het opzetten van joods jeugdwerk en het schrijven van kinderboeken weer iets op te bouwen en de joodse traditie door te geven aan een volgende generatie. Naast een wetenschappelijke carrière als biochemicus heeft hij meer dan zestig jaar zijn geloof vorm gegeven door als chazan voor te gaan in de joodse eredienst in de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge te Amsterdam. Hij bouwt in al die jaren een enorme reputatie op, zowel in binnen- als buitenland. Vorig jaar heeft hij op 87-jarige leeftijd de aan zijn dochter opgedragen cd 'Schlof Main Kind' vol gezongen met psalmen en andere synagogale gezangen, Jiddische en Israëlische liederen. De opbrengst van deze cd komt geheel ten goede aan de kankerbestrijding. Hans Bloemendal heeft als dierbare tekst het gebed Adon Olam gekozen. Het omvat in rake bewoordingen zijn hele geloof en godsvertrouwen en wordt daarmee zijn persoonlijke geloofsbelijdenis. Op de vraag of hij in zijn veelbewogen leven ooit getwijfeld heeft aan zijn geloof of aan de Eeuwige heeft hij maar één antwoord: ‘Nooit‘.