Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Coen Abbenhuis

Algemeen directeur van de NCRV Coen Abbenhuis is in Japan geboren en komt uit een roomskatholiek nest. Omdat hij getrouwd is met een protestantse vrouw voelt hij zich in beide tradities staan. Hij vindt het van groot belang dat levensbeschouwing een plek blijft houden in de programmering van de publieke omroep: 'Het zet je aan tot nadenken, tot zelfbeschouwing.' Abbenhuis ziet God en schepping als één. De schepper manifesteert zich in zijn schepping en is ermee verbonden. Abbenhuis ziet God in ieder mens en als hij naar een ander kijkt, ziet hij ook zichzelf. Dit inzicht heeft hem milder gemaakt, voor anderen en voor zichzelf. Het kernbeginsel is voor hem de liefde die allesomvattend is, het goede maar ook het kwade. De verschillende religies zijn voor hem uitingsvormen van hetzelfde: 'Ik hoéf geen moslim of boeddhist te worden.' Via via kwam de zenleraar Willigis Jäger op zijn pad. Van hem heeft Abbenhuis geleerd de stilte te waarderen om tot jezelf te komen: 'In de stilte wordt van alles aangedragen, ontmoet je dingen die in jezelf leven maar die tot dan toe onopgemerkt zijn gebleven.' Hij heeft veel gehad aan Jägers boek Elke golf is de zee. Eén beeld daaruit spreekt hem bijzonder aan: 'Je bent een druppel in een golf in de zee maar in de kern ben je de zee.'.