Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Marion Bruggen

Dit jaar vieren de Doopsgezinden diverse jubilea. Zij herdenken ondermeer dat hun grondlegger Menno Simons 450 jaar geleden overleed en dat 100 jaar geleden Anne Zernike als eerste vrouwelijke predikant in Nederland werd beroepen. Wat Marion Bruggen in haar intrigeert is Zernike’s ruimhartigheid ten aanzien van andere godsdiensten en haar interesse in het confucianisme en taoïsme. Bruggen koos dertig jaar geleden bewust voor het lidmaatschap van een Doopsgezinde gemeente. Ze zat in de Groningse kerkenraad toen zeven vluchtelingen kerkasiel werd verleend. Inmiddels is zij als predikant betrokken bij de broederschaphuizen, waar programma’s worden aangeboden voor zingeving, studiedagen en ontmoetingen. Vorig jaar won Marion Bruggen de derde prijs in een schrijfwedstrijd van VolZin met haar essay: Cirkelen rondom het lege midden. Daarin verbindt ze spiritualiteit met de deugd van Gelassenheit: het loslaten en geduldig afwachten, zonder in passiviteit te vervallen. Aan Annemiek Schrijver vertelt Marion Bruggen ook over haar pelgrimage naar het eiland Iona. Als ‘heilige tekst’ koos ze voor enkele gedachten die de Zweedse diplomaat Dag Hammarskjöld schreef over de meditatieruimte van de Verenigde Naties: “Er is een oud gezegde dat luidt dat de zin van een vat niet in zijn omhulsel zit maar in zijn leegte. Zo is het ook met deze ruimte. Het is aan hen die hier komen om de leegte te vullen.”