Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Nelly van Doorn-Harder

Hoogleraar Islam Nelly van Doorn – Harder is universitair docent aan Wake Forest University in Winston-Salem in North Carolina in de Verenigde Staten en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze is ook deskundige op het gebied van het christendom in het Midden Oosten. Binnen haar vakgebied heeft zij haar aandacht vooral gericht op de positie van vrouwen. Het onlangs verschenen boek Dubbele dialoog, Vrouwen en mannen in interreligieuze ontmoetingen is daar een voorbeeld van. In het boek bespreken verschillende auteurs het kruispunt waar nieuwe stromingen en gedachtegangen over twee van de grootste vraagstukken van onze tijd samenkomen: de emancipatie van vrouwen én mannen, en de dialogen tussen godsdiensten en culturen. Hoewel het erop lijkt dat emancipatie en dialoog in Nederland ‘uit’ zijn, blijkt er op beide gebieden nog steeds een wereld te winnen. Nelly van Doorn groeit op in de Betuwe. Ze ervaart de kerk (Gereformeerde Bond) als beklemmend en neemt er als tiener afstand van. Een bijzondere ervaring rond het sterfbed van de vader van een rooms-katholieke vriend roept haar geloof wakker. Na haar studies Arabische talen, Midden-Oosten studies en theologie gaat ze werken voor een vluchtelingenorganisatie in Egypte. Daar raakt ze gefascineerd door de Koptische kerk. Ze ontmoet haar leermeester bisschop Athanasius en abdis Moeder Ireni. Beide zijn mystici, onconventioneel, open naar andersdenkenden en zij beleven hun spiritualiteit in de alledaagse dingen. Als Nelly van Doorn naar Indonesië vertrekt om islam te doceren aan de theologische faculteit in Yogyakarta ontmoet ze de jonge Javaanse mystica Ummi. Zij is moslima en Van Doorn leert van haar dat de verschillen tussen de godsdiensten niet zo groot zijn als vaak wordt gedacht. Het verbindende woord dat een rol speelt bij alle mensen die haar hebben geïnspireerd is vrijheid. Het gaat om ieders persoonlijke vrijheid om te geloven, te leven en te werken. Daar horen geen grote woorden bij. Het gaat erom in contact te blijven met het heilige: te bidden, te mediteren, rust te nemen en te erkennen dat wij niet alles kunnen zonder hulp. Het gaat om de mystieke ervaring, het constante gebed (geleerd van de kopten) om God te zoeken. Haar dierbare tekst is het gedicht Alle dingen van mystica Hadewijch omdat zij zichzelf daarin met haar drie inspiratoren Athanasius, Ireni en Ummi verbonden weet.