Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Ruard Ganzevoort

Ruard Ganzevoort is niet alleen hoogleraar praktische theologie, maar ook senator voor GroenLinks en hotelier. Wat deze functies gemeen hebben is, dat de mensen en hun verhalen centraal staan. Ganzevoort werd al jong predikant. Toen hij in 2001 uitkwam voor zijn homoseksualiteit, hij had zijn ambt als predikant al verruild voor dat van universitair docent, bleek dat niet te rijmen met het predikantschap in de gemeente waar hij had gestaan. Hij vocht die beslissing aan om een signaal af te geven dat een gemeenschap niet het recht heeft exclusief te denken. Samen met anderen schreef hij Adam en Evert, de spanning tussen kerk en homoseksualiteit (Ten Have, 2010). Daarin worden openingen gegeven voor een nieuwe visie op homoseksualiteit en gemeente-zijn. Roeping is voor hem een belangrijk woord – hij wil zich laten roepen, bereid zijn om op weg te gaan en te zoeken naar verbondenheid. Mede dit verlangen bracht hem tot de keuze voor zijn ‘heilige tekst’, het verhaal uit 1 Koningen 19 waarin de profeet Elia geroepen wordt. Dit gebeurt pas als Elia God aantreft in het suizen van een zachte bries: als het ware aan de onderkant van het waarneembare. Als theoloog onderzoekt Ruard Ganzevoort de relatie tussen de mens en het heilige: “Het heilige is waar de kern van je bestaan ligt. Het is groter dan jezelf en zit in momenten. Zo heb ik nooit intenser geleefd dan na de dood van mijn zoontje. Dat was pure pijn. Dan schuurt het leven.”