Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Youssef Azghari

Youssef Azghari (1971) is docent communicatie, cultuur en ethiek aan Hogeschool Avans die vestigingen heeft in Breda, Tilburg en Den Bosch. Hij is getrouwd met een vrouw van katholieke huize en zij kregen een zoon die de muren tussen de twee families heeft geslecht: een jaar na zijn geboorte trouwden Azghari en zijn geliefde. Kunstenaar Gosse Koopmans maakte een schilderij van deze bijzondere gebeurtenis. Youssef Azghari publiceerde o.a. columns in Trouw en NRC. Azghari noemt zichzelf liberaal en progressief maar wel 100% moslim. Dit jaar verscheen zijn boek Mijn Jihad, waarom de westerse waarden niet botsen met de islam. Ook al is Azghari van mening dat je de Koran buiten het maatschappelijk debat zou moeten houden omdat het de discussie vertroebelt, toch weet hij zich persoonlijk zeer geïnspireerd door dit heilige boek. Een fragment uit één van zijn dierbaarste soera’s luidt: “O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen.” Youssef Azghari: ‘Dit vind ik een heel mooi vers, dat ook mijn roeping en missie onderstreept. Het doet direct een oproep aan iedereen om elkaar op te zoeken en zet aan tot geweldloze communicatie. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om kennis en wijsheid te putten uit mensen en geloven die zo verschillen van de bron waar ik uit gedronken heb.’