Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Rob Visser

Rob Visser werd in 1952 in Den Haag geboren. Hij studeerde in Utrecht en werd daarna belast met de opbouw van een nieuwe gemeente op het eiland Tholen. Hij werd vooral bekend door zijn predikantschap in de Grote Kerk van Apeldoorn, een taak die hij op een onconventionele manier invulde. Zo was er het veelbesproken oecumenische huwelijk van prins Maurits en Marilène in 1998. Na het Koninginnedagdrama in Apeldoorn zette hij de deuren van zijn kerk wijdopen en brandde kaarsen voor de slachtoffers èn voor de dader. Begin dit jaar werd hij aangesteld om in de nieuwe wijk IJburg in Amsterdam een religieuze gemeenschap op te bouwen en daar een eigen, niet traditionele vorm aan te geven. Visser zoekt de confrontatie niet, maar gaat die evenmin uit de weg. Bij voorkeur noemt hij zichzelf een cementboer: “Religie is verbindingen aanbrengen – tussen mensen onderling en tussen God en mensen. Dat is het eigene van religiositeit.” Daarom ook pleit hij voor “rumoer vanuit de kerk” in deze samenleving: “De kerk moet benadrukken wat mensen bindt – niet wat hen scheidt.” Kerst betekent voor hem dat God een boodschap heeft voor alle mensen. “God wil het spel met ons blijven spelen, het leven beleven zoals dat is bedoeld. Denk aan de prachtige tuin uit Genesis. De Tien Geboden zijn daarbij de spelregels. Met kerst is er een nieuwe start.” Als ‘heilige tekst’ koos Rob Visser voor een gedicht van Gabriël Smit, over het kind dat langs de deuren gaat en die gesloten vindt. “Het kind heeft tegenwind, maar het gaat dóór. Hier raakt het goddelijke het aardse. God wil onder ons verkeren.”