Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Marion Bruggen

Dit jaar vieren de Doopsgezinden diverse jubilea. Ze herdenken ondermeer dat hun grondlegger Menno Simons 450 jaar geleden overleed en dat honderd jaar geleden Anne Zernike als eerste vrouwelijke predikant in Nederland werd beroepen. Ook Marion Bruggen viert een bescheiden jubileum: dertig jaar geleden koos zij bewust voor het lidmaatschap van de Doopsgezinde gemeente in Groningen. Ze zat in de kerkenraad toen zeven vluchtelingen kerkasiel werd verleend. Inmiddels is zij als predikant betrokken bij de broederschaphuizen, waar programma's worden aangeboden voor zingeving, studiedagen en ontmoetingen. Vorig jaar won Marion Bruggen de derde prijs in een schrijfwedstrijd van VolZin met haar essay: Cirkelen rondom het lege midden. Daarin verbindt ze spiritualiteit met de deugd van Gelassenheit: het loslaten en geduldig afwachten, zonder in passiviteit te vervallen. Ook beschrijft ze haar pelgrimage naar het eiland Iona, waar zij besefte hoezeer een nieuw begin niet kan zonder het oude. Als heilige tekst koos Bruggen voor enkele gedachten die de Zweedse diplomaat Dag Hammerskjöld schreef over de meditatieruimte van de UN: 'Er is een oud gezegde dat luidt dat de zin van een vat niet in zijn omhulsel zit maar in zijn leegte. Zo is het ook met deze ruimte. Het is aan hen die hier komen om de leegte te vullen.'.