Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Youssef Azghari

Youssef Azghari, docent communicatie, cultuur en ethiek aan Hogeschool Avans. Ook al is Youssef Azghari (1971) van mening dat je de koran buiten het maatschappelijk debat zou moeten houden omdat het de discussie vertroebelt, toch weet hij zich persoonlijk zeer geïnspireerd door dit heilige boek. Een fragment uit één van zijn dierbaarste soera's luidt: 'O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen.' Azghari: 'Dit vind ik een heel mooi vers, dat mijn roeping en missie onderstreept. Het doet een oproep om elkaar op te zoeken en zet aan tot geweldloze communicatie. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om ook kennis en wijsheid te putten uit mensen en geloven die verschillen van de bron waar ik uit gedronken heb.' Youssef Azghari is docent communicatie, cultuur en ethiek aan Hogeschool Avans die vestigingen heeft in Breda, Tilburg en Den Bosch. Hij publiceerde o.a. columns in Trouw en NRC. Azghari noemt zichzelf liberaal en progressief maar wel 100% moslim. Dit jaar verscheen zijn boek Mijn Jihad, waarom de westerse waarden niet botsen met de islam. Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst.