Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Jacobine Geel

Voor veel kijkers zal Jacobine Geel een goede bekende zijn: deze theologe presenteerde televisieprogramma's bij de IKON en sinds 2002 bij de NCRV het programma Schepper & Co. Ook presenteert ze jaarlijks De Grote Bijbelquiz. Eerder dit jaar werd zij als niet CDA-lid door deze partij gevraagd een commissie te leiden, die de uitgangspunten van het CDA op een eigentijdse manier moet vertalen. Wat haar drijft, is betekenis geven aan alles wat zich voordoet en aan het (door)vertellen van verhalen: 'Wij moeten zoeken naar wat de traditie aanreikt.' Als heilige tekst koos Jacobine voor een gedicht van Esther Jansma, vanwege de dynamische relatie tussen heden en verleden, mensen van vroeger en nu, traditie en eigen tijd.