Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Ahmed Marcouch

Op de Dag van de Arbeid is Tweede Kamerlid voor de PvdA Ahmed Marcouch (1969) te gast. Als 'Sheriff van Slotervaart' verwierf hij landelijke bekendheid met zijn harde aanpak van jongeren die zich schuldig maken aan criminele activiteiten. Dat zij net als hij een Marokkaanse achtergrond hebben, stemt hem zeker niet milder. In 2010 verschijnt zijn autobiografie Mijn Hollandse Droom waarin hij vertelt over zijn Marokkaanse wortels en hoe hij vanaf 1979 zijn weg vond in de Nederlandse samenleving. Marcouch spreekt over zijn religieuze zoektocht en inspiratie. In zijn studententijd radicaliseert hij maar komt daar al snel van terug omdat hij zich realiseert dat, in de geest van de islam, ieder zijn eigen weg te gaan heeft en zijn eigen afwegingen mag maken. Deze persoonlijke manier van geloven zet zich door als Marcouch als politieagent in aanraking komt met daders en slachtoffers uit alle rangen en standen en zichzelf geconfronteerd ziet met al die verschillende levens waarin van alles gebeurt. Mettertijd heeft hij geleerd wat het woord compassie betekent. Hij herkent God in de mensen om hem heen: 'Bij de schepping maakte Allah de mens uit klei en vervolgens blies hij hem de adem in. Hij blies zichzelf in de mens en daarmee zit in ieder mens iets goddelijks. Dat maakt ook dat je als mens met elkaar verbonden bent.' Poëzie heeft hem getroost in moeilijke tijden maar als het om zijn dierbare woorden gaat, kiest Ahmed Marcouch toch voor twee Soera's uit de Koran. De manier waarop hij deze reciteert is zowel ontroerend als indrukwekkend. Ze gaan over de opdracht om het goede te doen, anderen in het goede te laten delen en het kwade af te wijzen en te bestrijden.