Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Debbie Keijner

Het was een lange zoektocht die Debbie Keijner (1968) aflegde om uit te komen bij het Bahá’í- geloof. Ze groeide op in een rooms-katholiek gezin en kon niet uit de voeten met de dwingende structuur van de kerk. Toen ze de liefde van haar leven ontmoette en ontdekte hoe hij zich vertrouwd maakte met de Bahá’í-overtuiging, volgde ze geïnteresseerd het proces. Maar het zou nog een tijd duren alvorens ze het aandurfde om zich eraan over te geven. Het Bahá’í-geloof ontstond in 1844 en is daarmee de jongste wereldreligie. Bahá’u’lláh, de grondlegger, wordt gezien als een manifestatie van God, net als Jezus, Mohammed en Boeddha. De Bahá’í’s geloven in gelijkwaardigheid en in een toekomst waarin vrede en harmonie op aarde zullen worden gevestigd. Hun doel is, de mensheid te verenigen. Debbie: “Bahá’í verbindt mij op een intense manier met God en met de wereld. Ik heb een rotsvast vertrouwen in de mens.” Ze pleit ervoor, ook kinderen en jongeren de ruimte te gunnen om mee te bouwen aan een betere wereld. Debbie Keijner koos een lering van Bahá’u’lláh als haar ‘heilige tekst’, die aanspoort tot eenvoud en compassie: ‘Weest een stralend licht aan het firmament van uw generatie en een vrucht aan de boom van nederigheid.’