Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Nelleke Viëtor

Nelleke Viëtor (1939) zit in het landelijk bestuur van de Remonstrantse Broederschap en schrijft romans. Haar vierde roman De Val verscheen afgelopen jaar. Viëtor groeit op in een remonstrants gezin. Al tijdens haar middelbare schooltijd ontmoet ze de man van haar leven maar leeftijdsverschil en zijn katholieke achtergrond maken hun relatie onmogelijk: ook de tolerante remonstranten trouwen in die tijd nog binnen de eigen kring. Jaren later - beiden hebben dan al een eigen gezin -, ontmoeten de geliefden elkaar weer. Nadat zij van hun partners gescheiden zijn trouwen ze. Als tekst voor Het Vermoeden heeft Nelleke Viëtor gekozen voor de worsteling van Jakob bij de Jabbok uit Genesis 32. Ze herkent daarin de gebrokenheid van het bestaan, gevoelens van angst en schuld maar ook het gevecht om tot je bestemming te komen en gelukkig te worden. Op de vraag naar haar eigen geluk, antwoordt ze: ‘Ik ben gelukkig als ik schrijf. Zelfs als het niet erg lukt en het een mislukking lijkt te worden, dan tóch ben ik gelukkig als ik schrijf.’