Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Nuweira Youskine

In 1910 reisde de Indiase mysticus Inayat Khan met zijn broers naar Amerika. De broers maakten spirituele muziek en de soefi-boodschap van Khan dat het goddelijke ook in deze wereld kan worden ervaren, vond steeds meer weerklank. Overal volgden uitnodigingen en tenslotte arriveerden ze in Den Haag. Daar werden ze met warme nieuwsgierigheid ontvangen. Een van de broers trouwde met een Nederlandse vrouw. Uit dit huwelijk werd de vader van Nuweira Youskine (Den Haag, 1977) geboren. Inayat Khan was dus haar oudoom. Aanvankelijk wist Nuweira niet wat ze zou gaan studeren. Gezien haar vaders afkomst koos ze voor Indiase talen en cultuur, maar toen ze in aanraking kwam met het vak Indiase islam werd pas echt haar interesse gewekt. Ze schakelde over naar islamologie. De mystiek is haar altijd dierbaar gebleven: 'Ik kan me geen islam voorstellen zonder.' Haar heilige tekst is het Lichtvers uit de Koran, dat begint met de woorden God is het licht van de hemelen en de aarde. Deze tekst raakt haar, omdat hij de ratio overstijgt en aanzet tot metaforisch lezen. Nuweira Youskine is columniste van het tijdschrift VolZin. De illusie dat zij met haar pen de wereld zou kunnen verbeteren, is ze kwijt. In het huidige islamdebat herkent ze zich niet: 'Er is geen kennis meer. Als dit zo doorgaat, raakt Nederland intellectueel en spiritueel leeg.' Ze vreest, dat Inayat Khan en zijn broers hier heden ten dage minder hartelijk zouden worden ontvangen dan honderd jaar geleden. Toch blijft ze ernaar streven om al schrijvend haar visie op de islam over te brengen - niet om te bekeren, maar om herkenning te bieden.