Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Ciano Aydin

Ciano Aydin (1972) is universitair docent filosofie aan de Technische Universiteit Twente en onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Thomas More aan de Technische Universiteit Delft. Zijn leeropdracht luidt: wijsbegeerte en technische wetenschappen - in relatie tot christelijke levensbeschouwing. Aydin is van Aramese afkomst en lid van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de eerste christelijke kerk gesticht in Antiochië door de apostel Petrus voordat hij naar Rome ging. Als klein jongetje kwam Ciano Aydin met zijn familie als vluchteling naar Nederland, omdat het leven voor Syrisch-Orthodoxe christenen in Turkije onmogelijk werd. Van huis uit werd hij gestimuleerd om zijn talenten te benutten en wat van zijn leven te maken. Hij studeerde scheikunde en technische bedrijfskunde, rondde een studie pedagogiek cum laude af en studeerde met een beurs van de Thomas More Stichting een jaar filosofie. Religie heeft voor hem ook in de wetenschap een plek: 'Religie is voor mij ook een soort gereedschapskist, een tekensysteem dat je kunt gebruiken om bepaalde ervaringen te duiden.' Zijn dierbare tekst is een fragment uit Aldus sprak Zarathustra van Friedrich Nietzsche waarin het gaat over het verlangen van de mens maar ook de opdracht aan de mens om boven zichzelf uit te stijgen. Voor Aydin is God in dat streven onmisbaar: 'God is een uitdrukking van het besef dat je er niet alleen voor staat, het besef dat je niet jezelf kunt dragen.'.