Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Dries van Agt

Hij beschouwt het als zijn laatste missie in dit leven: vechten voor het vertrapte Palestijnse volk. Dries van Agt, 79, was in de jaren zeventig minister van Justitie en minister-president. Daarna was hij Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant en Europees ambassadeur in Japan en de VS. Maar hij is vooral altijd jurist gebleven. 'Zonder goed recht kan geen samenleving functioneren.' Van Agt bekent zichzelf meerdere malen in staat van beschuldiging te hebben gesteld omdat hij pas laat inzag welk onheil zich afspeelt in het Heilige Land, waar Palestijnen de prijs betalen voor de gruwelijke holocaust die Europa heeft bedreven. Recentelijk lanceerde hij de stichting The Rights Forum (www.rightsforum.org) om mee te werken aan een duurzame oplossing van het conflict. Als heilige tekst kiest Van Agt voor een fragment uit de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen, dat eindigt met de woorden: Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. ' Toen ik deze tekst las, dacht ik: dit moet mijn levensmotto zijn! Ik had me aangesloten bij een groep die een nieuwe impuls wilde geven aan het conservatisme. Daar bestaat een verkeerd beeld van - conservatisme is geen angsthazerij, maar het betekent ontvankelijk in het leven staan, met een open geest, niet behept met vooroordelen. En eerbied hebben voor de nalatenschap van hen op wier schouders wij staan.' Wij leven, constateert hij, in een gedesacraliseerde wereld. "Alles wat de mens dichterbij de Schepper van het leven brengt, is sacraal te noemen. Met zijn befaamde gevoel voor humor vertelt Dries van Agt tevens over zijn bijzondere ervaringen in een Japans Zenklooster en over zijn rijke Roomse jeugd.