Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Johan Witteveen

Soefi Johan Witteveen (1921) groeit op in de crisisjaren. Daardoor ziet hij al vroeg het belang van een goedlopende economie. Op de drempel van het nieuwe jaar blikt deze oud-minister van financiën en oud-voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds terug. Van jongs af aan is Witteveen actief binnen de Internationale Soefi Beweging waarin de eenheid van de verschillende religies een gegeven is en waar blijvend gezocht wordt naar harmonie om op deze manier het hart te openen voor het goddelijke Licht. Het zoeken naar harmonie heeft hem geholpen in zijn werk als politicus. Het streven naar harmonie is niet soft, vindt hij, je staat voor je zaak. Maar het maakt dat je altijd de bereidheid op kunt brengen om in onderhandelingen, discussies en debatten naar elkaar te blijven luisteren. Het diepe verlangen om elkaar ondanks meningsverschillen te willen begrijpen, ontbreekt volgens Witteveen vandaag de dag in de politiek. Om zichzelf staande te houden in een druk bestaan mediteert hij. Het geeft rust en helpt te concentreren op het goddelijk Licht waaruit wij voortkomen en waarheen wij ook weer zullen terugkeren. Johan Witteveen spreekt ontroerd over zijn vrouw voor wie hij tijdens haar sterven een meditatieoefening deed om haar te helpen bij het afscheid. Zijn dierbare woorden komen van de musicus en Soefi-mysticus Inayat Khan: De Soefi Boodschap geeft geen nieuwe wet; zij wekt bij de mensheid de geest van broederschap, met verdraagzaamheid van een ieder voor de religie van de ander, met vergiffenis van een ieder voor de fouten van de ander. Zij onderwijst bedachtzaamheid en inschikkelijkheid, om daardoor harmonie in het leven te scheppen en te bewaren; zij leert te dienen en zich nuttig te maken, want dat alleen kan het leven in de wereld vruchtbaar maken; en daarin ligt de bevrediging van elke ziel.