Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Alja Tollefsen.

Alja Tollefsen (Rotterdam, 1950) werd geboren in een degelijk katholiek gezin. Na de middelbare school wilde ze het klooster in, maar Terre des Hommes - een organisatie waar ze nauw bij betrokken was - deed een beroep op haar. Ze stelde het kloosterleven uit om in Biafra als vrijwilligster te werken. Van een leven als non kwam het toen niet meer. Tollefsen ging medicijnen studeren, trouwde en kreeg kinderen. Toch hield ze altijd het gevoel dat er een andere taak voor haar was weggelegd. Moest ze die misschien zoeken in de alternatieve geneeswijzen en héél de mens proberen te genezen? Voorzichtig groeide de gedachte aan het priesterschap. Onmogelijk, binnen de katholieke traditie. Toen ze met haar man de begrafenis van haar schoonvader in New York bijwoonde, maakte ze kennis met de Anglicaanse kerk. En zo kwam het proces op gang dat uiteindelijk zou leiden tot haar priesterwijding in Engeland. Begin vorig jaar verhuisde Tollefsen met haar gezin terug naar Nederland en werd ze benoemd als pastor voor de Oud-Katholieke Parochies Gouda, Schoonhoven en Oudewater. Spijt van haar overstap heeft ze nooit gehad. Integendeel. Binnen het liberale klimaat van deze kerk voelt Tollefsen zich volkomen op haar plek - als een geroepene. Een belangrijke notie voor haar is het besef dat God met zijn volk onderweg is. Dat wordt ook geïllustreerd in het verhaal van de Emmaüsgangers: 'Daarin laat Hij zien dat hij nog steeds met ons meetrekt. Wij groeien en waar we het zelf niet kunnen redden, daar komt God ons als Verlosser tegemoet.'