Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Hatice Kursun.

Hatice Kursun (33) studeerde journalistiek, Arabisch en islamkunde en werkt momenteel als presentatrice voor de Nederlandse Islamitische Omroep. Ze is afkomstig uit een traditioneel Turks gastarbeidersgezin en constateert met enige tevredenheid dat in haar familie verschillende stromingen zijn vertegenwoordigd: de liberale en de meer traditionele. Maar in het gezin is zij de enige die de Koran kan lezen. Door de studie islamologie heeft ze aan de hand van exegese ontdekt hoe inspirerend de Koran is: 'Een open boek, dat op verschillende manieren leesbaar is. Het voedt mijn ziel.' Kursuns heilige tekst is een heilig bericht dat God aan de profeet Mohammed heeft geopenbaard. Uit de tekst spreekt de liefde en barmhartigheid van God voor de mens. 'God is hier heel dichtbij en heel persoonlijk.' 'Ik ben zoals mijn dienaar verwacht dat ik ben. Ik ben bij hem als hij aan mij denkt. Als hij in zichzelf aan mij denkt, denk ik aan hem in mijzelf; en als hij mij gedenkt in gezelschap, gedenk Ik hem in een beter gezelschap. Als hij mij een handbreedte nadert, nader Ik hem een armlengte, en als hij mij een armlengte nadert, nader Ik hem een vademlengte. En als hij lopend naar mij toekomt, ren ik naar hem toe.'