Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Marianne van Praag.

Wie is er voor mij als ik er niet voor mezelf ben? Maar wat ben ik als ik er alleen voor mezelf ben? En als het niet nu is, wanneer dan wel? Dat is het levensmotto van Marianne van Praag en het staat geschilderd op de speciaal voor haar ontworpen gebedsmantel. In augustus 2008 kreeg Van Praag haar bevoegdheid als een van de eerste vrouwelijke liberale rabbijnen in Nederland en zo werd een oude droom werkelijkheid. Daarmee acht zij ook haar strijd om de positie van de vrouw binnen het liberale Jodendom voltooid. Nu is het haar taak om de rijkdom aan Joodse tradities door te geven. Ze doet dat in de kleine liberale gemeenten Dieren en Almere, maar ook op scholen en in kerken, waar ze met passie de interreligieuze dialoog aangaat. 'Het gaat om het effect', zegt ze, 'al is het nog zo klein. Zoals de wiekslag van een vlinder elders grote consequenties kan hebben.' Tijdens haar studie ontdekte ze onder meer de rijkdom van de wijsheidsliteratuur. Haar heilige tekst is dan ook een verhaal uit de Talmoed: hoe ga je om met meningsverschil? Wat telt zijn de goede argumenten en het opzijschuiven van het eigen ego.