Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Judith Frishman.

Judith Frishman (New York, 1953) is hoogleraar Jodendom aan de Faculteit der Godsdienstwetenschappen van de Universiteit Leiden. Ze richt zich vooral op het moderne jodendom vanaf de negentiende eeuw tot nu. Haar grote thema is de meervoudige identiteit van mensen vandaag de dag: identiteit is niet meer iets vanzelfsprekends. Frishman wil in Leiden onder meer een vergelijkend onderzoek opzetten naar de emancipatie van joden en katholieken in Nederland in de negentiende en vroeg twintigste eeuw en die van de Nederlandse moslims van vandaag. Frishman: 'Wat de Nederlandse overheid van moslims verlangt is integratie volgens het negentiende-eeuwse model: een minderheid wordt geacht zich te assimileren aan een onveranderlijke meerderheid. Maar we leven nu in een andere tijd. Het hele debat over waarden en normen heeft bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat de Nederlandse identiteit niet helder omlijnd is. Natuurlijk was dat onveranderlijke karakter van de meerderheid in de negentiende en twintigste eeuw ook al een fictie, maar nu is het al helemaal niet meer realistisch om goed burgerschap gelijk te stellen aan assimilatie.'