Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Jan Greven.

Hij is gefascineerd door het vergankelijke als vindplaats van God. De gast van vandaag, theoloog Jan Greven (1941) werkte in Afrika als docent theologie, was algemeen directeur van de IKON en hoofdredacteur van Trouw. Hij schrijft nog wekelijks een column voor 'zijn' krant over theologische en filosofische kwesties die hem bezighouden: 'Ik ben op het ogenblik veel bezig met het denken en schrijven over vergankelijkheid. Dat zal ook met de leeftijd te maken hebben, ik ben nu 66, maar ook doordat ik anders over God ben gaan denken. Ik kom uit een traditie waarin God altijd werd verbonden met de eeuwigheid en onveranderlijkheid. Zo'n God was nodig. Maar nu vind ik het vergankelijke belangrijker als vindplaats van God.' Greven is gefascineerd door het heilige dat hij vindt in het alledaagse. Daarom heeft hij een fragment gekozen uit Exodus 3 waarin Mozes gemaand wordt zijn schoenen van zijn voeten te doen omdat de grond, waarop hij toch iedere dag gewoon aan het werk was, heilig blijkt te zijn. Met Annemiek Schrijver roeit Jan Greven naar het Vermoedeneiland om te mijmeren over de herfst van het leven, de schoonheid ervan en de aanwezigheid van God.