Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Klaas Vos.

Klaas Vos (1949) is een man van woord en geluid, een mens van verhalen. Hij werkte als onderwijzer en predikant en was reisleider. Maar ruim twintig jaar geleden verliet hij de kansel, omdat hij door alle vloeren van het geloof heen zakte. Hij werd programmamaker bij de VPRO-radio, waar hij eigenzinnige programma's maakte zoals De Plek (portretten van een vierkante kilometer Nederland). Totdat hij ervoer dat God ook van de aanvaarding kan zijn, een God van vriendschap en liefde. In 2006 verliet Klaas de VPRO, omdat hij zijn creativiteit daar niet meer kwijt kon en hij bovendien zijn hernieuwde roeping concreter wilde maken. Nu is hij verbonden aan het Thomastheater van de Thomaskerk in Amsterdam. Hij leidt daar maandelijkse gesprekken en gaat ondermeer voor tijdens de kapeldiensten. Zijn heilige tekst komt uit Genesis, het verhaal van de worsteling van Jakob. Een gesprek met Klaas Vos over zijn eigen worsteling en zijn bevrijding uit angstland.