Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Else-Marie van den Eerenbeemt.

Else-Marie van den Eerenbeemt ('s-Hertogenbosch, 1946) is psycholoog (gespecialiseerd in familietherapie), publicist en onderzoeker op het gebied van ouder-kindrelaties. Ze groeide op als jongste in een groot katholiek gezin en ervoer de lichtheid van het geloof en de schoonheid van de katholieke rituelen. Ze vertrok naar Amsterdam en ging in de verpleging, volgde een managementopleiding en werkte in een tehuis voor ongehuwde moeders. In die periode kwam ze in contact met het werk van professor Nagy, de van oorsprong Hongaarse psychiater en gezinstherapeut. Later studeerde ze bij hem in Amerika en werkte met hem samen. Van den Eerenbeemt publiceerde diverse boeken (haar nieuwste gaat over het belang van familie-erfgoed), doceert en geeft lezingen. Pater Jan van Kilsdonk werd in Amsterdam een van haar leermeesters aan wie ze zich nog altijd schatplichtig voelt. Hij schreef het voorwoord voor haar boek Balans in Beweging. Daaruit komt haar heilige tekst, die de tocht beschrijft van de Trojaanse held Aenéas. Aenéas nam op zijn vlucht niet alleen zijn vrouw en zoon mee, maar hij droeg zijn kreupele en blinde vader op de schouders. Het tekent de loyaliteit van het kind naar zijn ouders, een belangrijk thema in haar werk. Het sleutelwoord voor Else-Marie van den Eerenbeemt is verbondenheid. Daarover en over verzoening gaat het gesprek.