Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Paul de Blot.

Prof. dr. Paul de Chauvigny de Blot SJ Lic. Ph. (83) werd geboren op Java, Indonesië. Hij studeerde natuurkunde, filosofie en politicologie, later psychologie en spiritualiteittheologie. Hij werkte als chemicus op een suikerplantage en ging bij de commando's toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij belandde in een concentratiekamp. Na de oorlog trad hij toe tot de jezuïetenorde. Hij werkte in het basisonderwijs, als pastor, als docent aan de universiteit en sinds 1979 als campus moderator aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij promoveerde in 2004 (toen hij 79 jaar was) op het proefschrift 'Vernieuwing van organisaties in een chaotische omgeving door vernieuwing van de mens', en werd vorig jaar benoemd als hoogleraar business spiritualiteit. De Blot haalde onlangs zijn clownsdiploma aan de theateracademie. Om de kleinste managementeenheid van een samenleving, namelijk het gezin, nader te onderzoeken werkte hij enkele jaren als babysitter. De Blot: 'Het christendom begint bij Christus. Maar dat is niet de eerste dogma, het is de tweede dogma. Met het christendom is er meteen oorlog. En met de islam, of welke godsdienst dan ook. De derde dogma is de kerk - bron van nog veel meer oorlog. Maar de eerste stap wordt vaak vergeten, namelijk dat God mens werd. Dat is de eerste dogma. En daar werk ik mee. Ik spreek nooit over godsdienst, ik spreek over menselijkheid. Mijn missie is menselijkheid. Je kunt God niet buiten de mens ervaren. Dat zijn velen niet met mij eens, velen zoeken God buiten zichzelf, en daardoor worden ze onmenselijk. Maar vluchten in het spirituele, gaan zweven, is gemakkelijker, het vereist geen discipline. Voor goede relaties heb je verdomd veel discipline nodig. Voor deskundigheid en realisme ook.' Paul de Blot schreef een aantal boeken over business spiritualiteit. Zijn boeken worden uitgegeven door uitgeverij Nieuwe Dimensies.