Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Klaas van der Kamp, secretaris Raad van Kerken.

Ontmoeting 'Mijn droom is: iets betekenen voor mens en kerk, de saamhorigheid stimuleren en zo een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving.' Aan het woord is Klaas van der Kamp. Sinds 1 maart is hij secretaris van de Raad van Kerken, een samenwerkingsverband van zeventien kerkgenootschappen dat dit jaar 40 jaar bestaat. In zijn leven wil hij door ideologie worden gedreven en door de droom worden bepaald, vertelt hij. Van der Kamp noemt zichzelf een echt kerkbeest en hij is er dankbaar voor dat hij in een religieuze traditie staat. Als heilige tekst kiest hij 1 Corinthe 12 vers 13 tot 25: Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele¿. Deze uitspraak van Paulus raakt aan de oecumene, vindt Van der Kamp, en inspireert hem bij zijn werk. Drs.ing. Klaas van der Kamp (48) groeide op in een boerenfamilie. Als kleine jongen was hij er getuige van, dat zijn vader hardop bad bij het ziekbed van zijn ernstig zieke moeder. Toen zij genas, maakte dat grote indruk op hem. 'Waarschijnlijk viel toen bij mij het kwartje,' zegt hij. 'Als het erop aankomt, word je gehoord.' Op z'n negende schreef hij een opstel over zijn voornemen om predikant te worden. Een voornemen dat hij realiseerde. Maar de veelzijdige Van der Kamp werd nog meer: adjunct-hoofdredacteur bij het Friesch Dagblad, scriba bij de (hervormde) Provinciale Kerkvergadering in Zwolle en hoofd corporate communicatie bij de PKN. Van 1999 tot 2002 verzorgde hij de voorlichting van de landelijke Raad van Kerken. En de laatste jaren hield hij zich als uitgever vooral bezig met de uitgave van De Nieuwe Bijbelvertaling.