Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Huub Oosterhuis.

Hij is neerlandicus, filosoof, priester en theoloog maar bovenal is Huub Oosterhuis één van de populairste dichters van het land. Hij is van grote betekenis voor de oecumene en het kerklied: overal waar je komt worden zijn teksten gezongen. Veel mensen leerden hem kennen toen hij sprak op de begrafenis van zijn vriend prins Claus. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen baarde hij opzien door zich als lijstduwer van de SP te manifesteren. Onlangs is zijn dichtbundel Wie bestaat verschenen waarin Oosterhuis poëtisch zijn leven beschrijft en woorden geeft aan zijn gedachten over God. Wie is deze gepassioneerde dichter? Waar komt zijn sociale bewogenheid vandaan? En waarom is zijn heilige tekst psalm 8: Als ik de hemel schouw, zon maan sterren daar gewrocht: wie zijn wij dan dat aan ons gedacht zou worden, mens wie ben je dat je wordt geweten.