Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Katja Tolstaja.

Katja Tolstaja is te gast. 'Ik leef in een permanent besef van een 'staan voor God'. Dat is de belangrijkste drijfveer van alles.' Aan het woord is theologe Katja Tolstaja. De halfjoodse Tolstaja groeit op in het Russische Leningrad, in een intellectueel gezin. Vanwege haar joodse uiterlijk vlucht ze in 2001 met haar twee kinderen, een tweeling van drie jaar, naar Nederland. Ze studeert theologie in Kampen en promoveert op een proefschrift over Dostojewski en de vroege dialectische theologie. Al in haar jeugd krijgt Tolstaja te maken met de grote kloof die er bestaat tussen de bagage die ze meekrijgt van thuis en de immoraliteit die het in Rusland voor het zeggen heeft. 'Qua ethiek is het een vreselijk land. Eén op de drie mensen is een verrader. De verhalen daarover zijn nog steeds de dagelijkse realiteit.' Het is volgens Tolstaja het gevolg van staatsatheïsme. 'Dostojevski heeft er al voor gewaarschuwd, onder het motto: 'Als God niet bestaat, is alles geoorloofd'.' In haar leven ervaart Tolstaja regelmatig aan den lijve het bestaan van God. Tolstaja: 'Het 'jouw wil geschiede' is heel belangrijk voor mij. Je moet er niet wetenschappelijk over nadenken, dan kom je in de problemen. De vraag naar het lijden kun je niet wetenschappelijk theologisch oplossen. Dat kan alleen in het ervaren van het leven zelf.' De oosterse tradities gaan daar beter mee om dan de westerse, vindt Tolstaja. Daarin staan niet de dogma's centraal, maar gaat het om de mens en zijn relatie met God.