Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Alida Margaretha Bosshardt.

Dat iedereen haar majoor noemt klopt natuurlijk niet. Alida Margaretha Bosshardt heeft al lang geleden de hogere rang van luitenant-kolonel gekregen binnen het Leger des Heils. Zelf geeft ze daar niet zoveel om: mensen interesseren haar meer dan rangen en standen. Haar spiritualiteit wordt wakker geroepen tijdens de Latijnse Mis, 'maar', zegt ze, 'van het geloof zelf heb ik destijds niets begrepen.' Met een hervormde moeder en een katholieke vader komt ze uit een liberaal gezin. Toch zien haar ouders het aanvankelijk niet zitten als ze besluit om heilssoldaat te worden. Maar er is geen houden aan: nu begrijpt ze eindelijk waar het in het geloof om gaat. Vanaf dat moment voelt ze zich geroepen door haar lijftekst uit 1 Petrus 2, 9-10 om te vertellen over Gods liefde voor de mensen. Haar geloof omschrijft ze als eenvoudig. Ze mediteert niet maar ze is geïnteresseerd in mensen en haalt inspiratie uit de gesprekken die ze met hen voert. In Bosshardts ogen zijn alle wereldgodsdiensten eigenlijk hetzelfde. Het christendom is goed maar niet het enige; ze kan niet geloven dat God de rest zou laten vallen. Ze gelooft dat Bijbelse woorden door Gods Geest zijn ingegeven en dat in ieder mens Gods Geest is ingeboren. God heeft een gewetensfunctie bij de mens ingebouwd, dat leer je niet op school: 'Als mens moet je de weg van God gaan. Op kruispunten in je leven wordt je door God zelf geleid om het goede te kiezen. Probeer God met zijn Geest toe te laten en je te laten leiden maar gebruik wél je eigen gezonde verstand!' Ondanks haar hoge leeftijd en het feit dat haar gezondheid verslechtert, is Bosshardt niet bang voor de dood noch voor Gods oordeel: 'ik heb geen slechte dingen gedaan zoals Hitler en Bin Laden, dus het zal met dat oordeel wel meevallen'. Het hiernamaals is voor haar een geheim dat je niet kunt verwoorden: 'ik weet dat ik niets weet, ik kan me er geen voorstelling van maken.'