Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Tzvi Marx.

Rabbijn dr. Tzvi Marx (1942) is geboren in Frankrijk. Met zijn familie vlucht hij naar Zwitserland en na de oorlog vestigt het gezin zich in New York. Eenmaal volwassen verhuist Tzvi Marx naar Israël om uiteindelijk in Nederland terecht te komen. Marx voelt zichzelf met twee paspoorten op zak een wereldburger. Zijn dagelijks leven is verankerd in het jodendom. Als directeur van de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica doet hij er alles aan om anderen de schoonheid daarvan te laten zien. Hij spreekt zijn grote liefde uit voor de Thora (de wet: de vijf boeken van Mozes) en de joodse traditie maar laat het daar niet bij: vanuit zijn modern orthodoxe visie is hij ervan overtuigd dat God 'niet te pakken' is en daarom voor iedereen. En dat je het niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn om toch respectvol met elkaar samen te leven illustreert hij aan de hand van een voor hem heilig fragment uit de Talmoed (de mondelinge leer). Een andere heilige tekst komt uit Prediker 9. Deze tekst geeft hem de moed om elke dag van het leven te genieten, cynisme geen kans te geven en zich te blijven inzetten voor een betere wereld.