Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Diana Vernooij.

Vernooij: 'Christelijke dogma's hebben we nooit geïnteresseerd, maar wel het innerlijk, dat wat zinvol is in je bestaan. Boeddhisme is voor mij de grond om te weten waar het allemaal om gaat. In het boeddhisme zijn daar veel meer ontwikkelingswegen voor ontwikkeld dan in het christendom.' Diana Vernooij is filosoof, directeur van Maatschappelijk Opvang Noord-Holland, redacteur van boeddhistisch kwartaalblad Vorm en Leegte, voorganger in oecumenische gemeente De Duif. Ze heeft talloze publicaties op haar naam staan en is actief in de vrouwenbeweging. Vernooij kiest haar heilige tekst uit een boek dat bij haar op het nachtkastje ligt: Als je wereld instort van Pema Chödrön. Een tekst over meditatie, mededogen en liefde die niet sterft. Vernooij: 'Meditatiebeoefening leer je om goed naar jezelf te kijken, zonder oordeel, zonder het meteen te willen veranderen maar om het te verdragen. Mijn verdraagzaamheid over wat er in mijzelf speelt en wat er in andere mensen speelt is enorm toegenomen door jarenlange meditatie-beoefening. Je komt in een zachtheid terecht die je ergens anders brengt.' Ook in haar werk in de maatschappelijke crisisopvang van dak- en thuislozen speelt religie voor haar een grote rol: 'Pas wanneer je met liefde en mededogen en zonder enig oordeel kijkt naar de ander, kun je de ander echt verder helpen.'