Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Marijke de Bruijne.

Marijke de Bruijne begon 25 jaar geleden met het schrijven van liedteksten. Aanvankelijk een probeersel op een kladblaadje, inmiddels worden haar liederen iedere zondag in talloze vieringen gezongen. Ze schreef onder andere de bundel Eva's Lied. Haar nieuwste bundel Liederen voor de toekomst kwam vorig jaar uit. De Bruijne legt uit wat haar uitgangspunt is bij het schrijven: 'Ik zoek de aanwezigheid die er altijd is en blijven zal in de tijd van nu, in de taal van nu, in de symbolen die daar drager van zijn. Als het woord in de woestijn kan komen, kan het ook ons bereiken, in onze verstedelijkte samenleving.' Als moeder, oma en heel lange tijd als lerares maatschappijleer en schooldecaan is Marijke de Bruijne altijd bezig geweest met overdragen en doorgeven. Daarom schrijft ze haar liederen: om kinderen van nu ook iets in handen te geven. 'Je krijgt van mij meer vragen dan antwoorden. Ik weet het ook allemaal niet zo precies. Gelukkig niet. Als je alles zou weten zou je toch heel ongelukkig worden.'