Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Ruud Lubbers

In het pas verschenen boek Nader tot U?, waarin bekende Nederlanders vertellen over hun religiositeit, beschrijft Ruud Lubbers (1939) hoe God aanwezig is in zijn leven. Dat was tot nu toe niet altijd even duidelijk: 'Er hing altijd een zwaar gordijn tussen het werken aan de publieke zaak en mijn leven als gelovige.' Na zijn carrière als politicus veranderde dat. Aan Annemiek Schrijver legt hij uit hoe. Lubbers houdt zich nu vooral bezig met duurzaamheid. Het Handvest van de Aarde, dat mede door hem tot stand is gekomen, vormt hiervan de neerslag. Hierin worden richtlijnen gegeven over hoe om te gaan met natuur en mensen, opdat de aarde behouden zal blijven voor generaties die nog komen. Het Handvest ademt daadkracht die aansluit bij Lubbers' lievelingsdevies van kerkvader Augustinus: De tijden, dat zijn wij.