Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Angela Berlis.

Angela Berlis (1962) is onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar aan het Oud-Katholiek Seminarium in Utrecht met als leeropdracht de oude katholieke kerkstructuren en de geschiedenis en de leerstellingen van de Oud-Katholieke Kerken. In haar geboorteland Duitsland is zij eind jaren '80 als eerste vrouw tot priester gewijd, daarna ook in Nederland. Met gevoel voor humor hanteert ze een tekst uit Lukas 1 als haar lijfspreuk: 'Want voor God is niets onmogelijk.' Geschiedenis heeft haar altijd al gefascineerd: de historica in haarzelf ziet ze als een detective die al spittend en gravend ondergesneeuwde bronnen blootlegt en de vraag stelt wie nou eigenlijk de loop van de geschiedenis bepaalt. De positie en de geschiedenis van vrouwen zijn voor haar belangrijke thema's. Angela Berlis is van mening dat mensen tegenwoordig te weinig beseffen dat de geschiedenis niet bij henzelf begint. Berlis: 'Mensen raken in de war door de complexiteit van de wereld. Als alles mogelijk is, als zwart-wit-denken verdwijnt en jouw invalshoek verloren gaat, wat is waarheid dan nog?' Zij stelt daar tegenover: hoe meer perspectieven hoe beter. Pas dan kom je volgens haar dichter bij de waarheid. 'We realiseren ons nog te weinig dat wat we in geschiedenisboeken lezen altijd de geschiedenis van de winnaars is en dat historische gebeurtenissen in onze genen zitten, ook al willen we dat niet weten.' Berlis kiest als heilige tekst voor een citaat uit de roman Moon Tiger van Penelope Lively, waarin een geschiedenisles beschreven wordt. Haar tweede tekst is een door haarzelf geschreven gedicht, Adelaarpsalm, over de nabijheid van God.