Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Christiane Berkvens.

Christiane Berkvens (1946) is bijzonder hoogleraar Europese cultuur. Ze bekleedt de Keizer-Karel leerstoel in Nijmegen. Daarnaast is ze remonstrants predikant in Delft, academiepredikant in Leiden en eigenaar van de website moederoverste.nl. Geboren in Brussel groeide Christiane Berkvens op in een Franstalig streng katholiek gezin. Nu omschrijft ze zichzelf als: Een vrijzinnige ietsist met een persoonlijke God. Berkvens: 'De discussie of God iets of iemand is, is onzinnig. De vraag is: besef ik dat ik gedragen wordt in mijn leven. Wat dat betreft ben ik van alle vaagheden teruggekomen, ik kan mij tot God richten. God is iemand. Voor mij is dat waar, dat ik waar ik uit leef.' Berkvens verloor twee echtgenoten aan kanker. Inmiddels heeft ze zelf ook kanker. Haar volgende boek zal gaan over de omgang met kankerpatiënten, want daarin valt nog veel te leren. Via de website moederoverste.nl kan ieder een beroep op Berkvens doen voor het ontwikkelen en uitvoeren van rituelen. Het christendom heeft prachtige rituelen, maar ze blijven er op zitten, zegt Berkvens. 'Ik zie geen muren, noch tussen kerken, noch tussen religies. De kerken moeten hun rijkdommen prijsgeven. Juist waar religies elkaar ontmoeten ontstaan prachtige nieuwe vormen.'