Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Cees den Heyer.

Recentelijk verscheen het nieuwe boek van bijbelwetenschapper en baanbrekend Jezus-biograaf Cees den Heyer, Het boek der verandering, de bijbel als bron voor een alternatief christendom. Dit is het eerste interview met Den Heyer na de verschijning van zijn boek. Den Heyer (1942) praat over zijn persoonlijke inspiratie uit de bijbel, een boek dat volgens hem mensen aanspoort zich te plooien naar de eisen van de eigen tijd. Hij neemt daarbij als heilige tekst Jesaja, waarin de profeet zich keert tegen de gebruiken en rituele aanbiddingen van de gelovigen van zijn tijd. Den Heyer verzet zich op zijn beurt tegen kerkelijke dogma's. Zijn motto is, met Paul Ricoeur: Alleen een eigentijds denken dat de bronnen opnieuw interpreteert heeft toekomst. Verandering is een constante in het denken van Den Heyer: 'De wortel van mijn anders denken over het christendom ligt in de gebeurtenissen in Auschwitz.' De Bijbel blijft voor hem inspirerend: 'De Bijbel is geen ethisch, geografisch of historisch handboek, maar een worsteling met de zin van het bestaan. Prachtig! God is niet op afroep beschikbaar. Prediker weet het uiteindelijk ook niet meer. Hij komt op het volgende uit: 'Drink een goed glas wijn, geniet van het leven. En zet je in voor gerechtigheid.' Maar aan de Bijbel zou hij - naast een heleboel andere inspirerende teksten - graag het Thomasevangelie willen toevoegen, en dan met name vanwege de boodschap dat het eeuwig leven niet bestaat, maar dat het leven in het hier en nu is. 'Het Koninkrijk van God is onder ons, alleen de mensen zien het niet.'