Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Annine van der Meer.

Annine van der Meer (1953) is godsdiensthistoricus en theoloog. Zij promoveerde in 1989 bij prof. Gilles Quispel. Onlangs kwam haar nieuwe boek uit: Van Venus tot Madonna. Een verborgen geschiedenis. Aan de hand van archeologie, kunst, mythen en hymnen onderzoekt zij het land waarin iedereen God de moeder kende toen zij nog niet - zoals in latere vaderculturen - was zoekgeraakt. Ooit is er een tijd geweest waarin vrouwen en moeders respect en aanzien genoten, zowel op economisch, sociaal als religieus gebied. Annine van der Meer reisde om het spoor van de verborgen moeder in beelden en symbolen terug te vinden. Zij laat de lezers van haar boek onder meer kennismaken met Sophia, de vrouw van God in de gnosis. Haar heilige tekst is een ode aan Sophia, de heilige moeder. Van der Meer: 'Ik bid tot God de moeder, verberg je niet, laat je zien, laat de harten van de mensen smelten. Ik roep haar aan om gekend en bemind te worden.' Van der Meer: 'Gnosis is de kennis van het hart. Het is actueler dan ooit, het brengt mensen dichter bij zichzelf. Het is mijn missie om mensen de mogelijkheid te geven in balans te komen.'