Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

De Brief!

Toen moeder zestien jaar geleden overleed, zorgde Mia voor de afwikkeling van de erfenis. Maar in plaats van dankbaarheid, kreeg ze een anonieme brief vol verwijten en beschuldigingen. Die moest wel gestuurd zijn door een van haar broers of zussen. Na lang speuren, handschriften vergelijken en roddel en achterklap, is Mia ervan overtuigt dat haar jongste zus Tiny de brief heeft laten schrijven. Mia eist excuses, eerder wil ze geen contact. En tot die tijd bewaart ze de brief als belangrijk bewijsmateriaal in de kluis bij de bank. Maar Tiny zegt van niets te weten. Lenie, een van de andere zussen, wil na negen jaar graag het conflict oplossen: ze schakelt Het Familiediner in. Het blijkt een lastige klus voor presentator Bert van Leeuwen. Krijgt hij de waarheid boven tafel? Of, belangrijker nog, de dames aan het verzoeningsdiner?