Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Het Familiediner

-In het winkelcentrum ontmoet Bert, Annemieke. Ze heeft wat goed te maken met haar oudoom Guus van 93 omdat ze hem een beetje verwaarloosd heeft. Maar de vraag is of Guus haar gedrag nog wel kan vergeven... -Wanneer de broer van Hammie, Coba en Rika komt te overlijden is er groot verdriet in de familie. Na de begrafenis wordt in goed overleg de erfenis verdeeld. Iedereen lijkt tevreden met de verdeling, maar thuis bedenkt Hammie zich. Ze wil toch graag nog wat extra meubelen van haar overleden broer. Dit schiet bij Coba en Rika in het verkeerde keelgat en na één telefoontje wordt al het contact verbroken. Hammie heeft veel verdriet van de situatie, maar zijn haar zussen ook bereid om weer een stap naar haar te zetten? Terwijl Bert zijn best doet om de zussen weer aan tafel te krijgen, zorgt Leon nog voor een extra verrassing!