Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Stil Verleden

Cover lesprogramma Stil verleden

Stichting Stil Verleden beoogt via educatie en erfgoedwandelingen leerlingen te informeren over het Nederlandse slavernijverleden. Daarbij komt aan de orde de slavernij van de VOC, de WIC, de Christenslaven (Europese slaven in islamitisch Noord-Afrika) en de moderne slavernij. Voor leerlingen is het belangrijk dat zij in hun identiteitsontwikkeling als nieuwe burgers van Nederland, vanuit verschillende invalshoeken kennis nemen van deze geschiedenis. Voor een vijftal doelgroepen zijn lesprogramma’s ontwikkeld.