Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

The Witchdoctor Hunters

Een internationaal team maakt in Oeganda jacht op medicijnmannen. Deze medicijnmannen verspreiden uit winstbejag het bijgeloof in kinderoffers en worden zo rijk door kinderen te verwonden en te vermoorden. Peter Sewakiryanga zet zich al tien jaar in voor dit team en heeft daarnaast een noodopvanghuis opgezet voor slachtoffertjes en bedreigde kinderen.

Kijk verder

Alle documentaires over Mensenrechten dichtbij en ver weg