Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Samar, vliegen we of vallen we

De sociaal-anarchistische kibboets Samar is een groene oase in de Israëlische woestijn, met prachtige palmbomen die de zoetste dadels produceren. De afgelopen veertig jaar hebben de bewoners van Samar geprobeerd wat de rest van het land niet lukt: samenleven op basis van vertrouwen, solidariteit en open dialoog. Door de ogen van drie bewoners, ieder met hun eigen dromen en teleurstellingen, verkent de documentaire de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het leven in een kleine gemeenschap volgens die sociaal-anarchistische idealen.

'Samar - vliegen we of vallen we?' volgt het leven in Samar gedurende een jaar, te beginnen bij de dadeloogst in de intense zomerhitte. Het harde werk tijdens de oogst verenigt de gemeenschap. Maar zodra dat gemeenschappelijke doel is bereikt en de eigenwijze Samaritanen op zoek naar consensus beslissingen moeten nemen over de bedrijfsvoering en over het beheer van de woongemeenschap, wordt het duidelijk dat hun manier van leven niet enkel rozengeur en maneschijn is. Door de ogen van drie bewoners, ieder met hun eigen dromen en teleurstellingen, verkent de documentaire de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het leven in een kleine gemeenschap volgens die sociaal-anarchistische idealen.

Scenario & regie: Dikla Zeidler; camera: Jefrim Rothuizen; montage: Ruben van der Hammen; geluid: Claas Meier; geluidsontwerp: Jaim Sahuleka; muziek: Victor Butzelaar, Liset Pennings & Arjan van Asselt; uitvoerende productie: Ilja Roomans, Natalya Sarch & Anja Cloosterman; producenten: Femke Wolting & Bruno Felix; eindredactie EOdocs: Margje de Koning.

SAMAR, VLIEGEN WE OF VALLEN WE? (55’/2019) is een productie van Submarine in coproductie met EOdocs. De film kwam tot stand met steun van het NPO-fonds.

Kijk verder

Alle documentaires over Geloof en levensbeschouwing